LeoVegas ja ATG saivat sakkoja Ruotsin peliviranomaiselta

LeoVegas ja ATG saivat sakkoja Ruotsin peliviranomaiselta

Ruotsalainen sääntelyviranomainen Spelinspektionen on antanut kahdelle paikalliselle pelioperaattorille, nettikasino LeoVegasille ja hevosurheilualan yritys ATG:lle varoituksen ja 2 miljoonan kruunun (197 000 €) sakot rahapesulain ja pelilain rikkomuksista.

LeoVegas ja ATG sakkorangaistuksiin

Spelinspektionen vaatii uhkapeliyhtiöitä lisäämään valvontaansa, jotta ne voisivat entistä tarkemmin estää liiketoimintansa hyväksikäyttöä rahanpesuvälineenä tai terrorismin rahoittajana. Valvonnan lisääminen edellyttää tiukempia velvoitteita, jotka perustuvat riskinarviointiin ja riskitason perusteella tehtäviin toimenpiteisiin.

Velvoitteisiin kuuluu, että jokaisen lisenssinhaltijan on tunnistettava asiakkaansa, mutta lisäksi yrityksen on hankittava mahdollisimman paljon tietoa asiakkaista voidakseen asianmukaisesti arvioida ja hallita kuhunkin asiakkaaseen liittyviä riskejä. Korkean riskin asiakastapauksissa on käytettävä kattavampia toimenpiteitä – ja juuri tällä alueella LeoVegasin toiminnassa havaittiin puutteita.

LeoVegasilla puutteita dokumentaatiossa

Tarkastaessaan LeoVegasin rahanpesunvastaisia (AML = Anti Money Laundering) käytäntöjä Spelinspektionen pyysi operaattorilta lisätietoja 15 asiakkaasta, jotka olivat voittaneet eniten rahaa 1. tammikuuta 2019 eli Ruotsin verkkouhkapelimarkkinoiden virallisesta lanseerauspäivästä lähtien aina saman vuoden marraskuun 30. päivään asti.

Neljällä näistä asiakkaasta todettiin alhainen rahanpesuriski, mikä sai Ruotsin sääntelyviranomaisen keskittämään tutkimuksensa loppuihin 11 pelaajaan.

Sääntelyviranomaisen mukaan LeoVegas pitää asiakastiedostoa, joka sisältää asiakkaaseen liittyviä asiakirjoja ja tietoja, kuten esimerkiksi arvion asiakkaan talon ja auton arvoista. Edellä mainituista 11 asiakkaasta yhden asiakirjat puuttuivat kokonaan, ja muiden asiakirjoissa oli virheellisiä päivämääriä. Kaikista asiakastiedostoista puuttui myös tietoa siitä, onko LeoVegas tarkistanut, voidaanko asiakkaita luokitella poliittisesti vaikutusvaltaisiksi henkilöiksi (”PEP-henkilö”). Tietoja ei löytynyt myöskään siitä, onko asiakkailta kysytty, mistä talletetut varat ovat peräisin.

LeoVegas on vastannut syytöksiin kertomalla, että käytetyt päivämäärät olivat päiviä, jolloin asiakirjat on tarkastettu ja tallennettu, eivät päiviä, jolloin tiedot on syötetty. PEP-henkilöiden tarkastuksia koskeviin syytöksiin operaattori vastasi, että ne on tehty, mutta kolmannen osapuolen toimesta.

Selityksistä huolimatta Spelinspektionen totesi, että operaattori on rikkonut rahapesulain asiakirjojen ja tietojen säilyttämistä koskevia säännöksiä.

Virheellinen riskinarviointiprosessi

Toinen sääntelyviranomaisen havaitsema merkittävä rikkomus oli LeoVegasin soveltama virheellinen riskinarviointiprosessi, joka esti sitä luokittelemasta korkean riskin asiakkaita asianmukaisesti.

Spelinspektionen totesi, että yhden pelaajan nettotalletukset olivat 150 000 kruunua, mutta tämä luokiteltiin pieneksi riskiksi. Toinen asiakas talletti yhteensä 1,7 miljoonaa kruunua (nettotalletukset 58 000 kruunua), ja se arvioitiin keskitason riskiluokkaan. Kolmannella pelaajalla, jonka nettotalletukset olivat 82 000 kruunua, todettiin rikostuomio, ja lisäksi hän on kymmenen vuoden ajan ollut rikollisjärjestöksi luokitellun yhteisön jäsen. Kyseinen asiakas luokiteltiin alkujaan suureksi riskiksi, mutta tulotietojen keräämisen jälkeen luokitus tippui keskitasoon.

Kaiken kaikkiaan viisi pelaajaa 11:sta luokiteltiin pieniriskisiksi, kolme matalan-keskitason riskiluokkaan, kaksi keskitasoon ja yksi keskitason-korkean riskin yhdistelmäksi. LeoVegas perusteli luokituksia sillä, että kyseiset asiakkaat olivat voittaneet suuria summia, mikä selitti heidän varallisuutensa.

Koska useat asiakkaat arvioitiin matalariskisiksi, Spelinspektionen totesi, että LeoVegas ei ollut suorittanut riittävän kattavia KYC-prosesseja (Know Your Customer) kyseisille pelaajille.

Koska tällainen käyttäytyminen altistaa operaattorin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhriksi, Spelinspektionen antoi operaattorille varoituksen ja määräsi sille 2 miljoonan kruunun sakot. Lieventäväksi tekijäksi katsottiin kuitenkin se, että LeoVegas oli yhteistyöhaluinen ja ryhtyi toimiin korjatakseen havaitut puutteet.

ATG rikkoi Ruotsin bonuslakia

ATG:n tapauksessa puolestaan rikottiin bonussääntöjä. Lain mukaan asiakkaille voidaan myöntää tutustumisbonuksia ainoastaan ensimmäisen talletuksen yhteydessä. Tästä poiketen lokakuussa 2020 ATG tarjosi nettibingon lanseerauksen yhteydessä 48 tunnin ajan bingokortteja ostaville ilmaisia lisäkortteja, jolloin jotkut pelaajista onnistuivat hyödyntämään bonustarjouksen useammin kuin kerran.

Kaikkiaan 43 pelaajaa hyödynsi tarjouksen, jonka myötä ilmaisia bingokortteja lunastettiin yhteensä 1 960 kruunun edestä. Lieventäväksi seikaksi katsottiin kuitenkin se, että tarjous oli kolmannen osapuolen järjestämä ja, että heti saatuaan tiedon rikkomuksesta ATG ilmoitti siitä ja ryhtyi korjaaviin toimenpiteisiin.

Spelinspektionen sanoi, että bonus kannusti asiakkaita pelaamaan enemmän, ja päätti täten antaa ATG:lle huomautuksen sekä 2 miljoonan kruunun sakon. Hevoskilpailuoperaattorin rangaistus on jo toinen viime vuoden joulukuusta lähtien. Ensimmäisellä kerralla sille määrättiin miljoonan kruunun sakko Covid-19 pandemiaan liittyvästä talletusrajan rikkomisesta.

Rahanpesu Ruotsissa käy kuumana

Rahanpesu on ollut kuuma puheenaihe Ruotsissa viime aikoina. Ruotsin finanssivalvonta on langettanut myös pankeille isoja maksuja heikosta rahanpesun valvonnasta. Tästä johtuen kaikki maan suurimmat pankkilaitokset ovatkin keskeyttäneet palvelujensa tarjoamisen lisensoiduille rahapelioperaattoreille vedoten rahanpesuongelmiin. Maan kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarviointiraportin mukaan rahapelit ovat rahanpesun ”korkeimmalla uhkatasolla” eikä yksikään rahoituslaitos ole valmis kantamaan vastuuta tai maksamaan seuraamusmaksuja tällaisesta toiminnasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *